Hyresinfo

Priser

Hyresprislista gällande fr o m 2016.01.01 med reservation för eventuella pris samt sortimentsförändringar. Mervärdeskatt på 25% tillkommer samt eventuell transport- och internhanteringskostnad. Alla priser avser styckepriser per dygn.

I endygnspriset ingår utlämning av hyrgods en dag innan användning samt retur en dag efter (utlämningsdag-användningsdag-returdag). För flera dagars hyra begär prisuppgift.

Diskning av porslin ingår i hyrpriset.

Order/Offert

Vid mottagen order skickas en orderbekräftelse via mail med information om beställning samt hyresvillkor. Genom att godkänna ordern förbinder sig kund att följa gällande hyresvillkor. I de fall det visar sig att lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för kundens order kan leverans ej genomföras, kund erbjuds då en ersättningsartikel alt. att annullera sin order.

Offert är giltlig 30 dagar från utskriftsdatum.

Avbokning

Avbokning eller minskning av order skall göras senast fem arbetsdagar innan utlämningsdatum annars utgår full hyra.

Betalning

Betalning sker mot faktura (som vi mailar om ej annat avtalas), 10 dagar netto om ej annat avtalas. Ange korrekt fakturaadress, företag skall uppge  registrerat namn på företaget samt organisationsnummer. Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter utgår dröjsmålsränta med 8% per månad, övriga kostnader, påminnelser o.dyl. betalas av hyrestagaren.

Ansvar

Hyrestagaren ansvarar för allt hyrgods samt emballage under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och svinn till fulla varuvärdet. Förstört/ersatt material tillfaller inte kunden utan stannar i uthyrarens ägo. Medleverans av burar, vagnar, backar o.dyl. måste medfölja vid retur av hyrgods.

Om hyrgods inte returnerats på avtalad tid debiteras hyra löpande tills dess att hyrgodset är returnerat.

Roslagens Hyrbord AB ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

Tänk på att hyrda möbler skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, samt vara väl rengjorda. Vid ej rengjorda möbler debiteras minimum 1000kr.

Möbler får ej förvaras ute i regn och snö och det är inte tillåtet att nita, spika eller märka möblerna med egna klistermärken eller liknande. Porslin skall vara avskrapat ifrån matrester samt nedpackat, glas skall vara tömda på vätska och returneras i samma back som vid leverans.

Transport

Transport debiteras enligt överenskommelse med kund. Priset baseras på hyresmängd, leveransavstånd, last- och lossningsförhållanden samt eventuell obekväm arbetstid.

Extra betalning utgår om kund inte har lokalen tillgänglig efter överenskommen tid, ej är hemma eller om andra hinder för avlastning föreligger. Allt hyrgods som avhämtas skall vara hopplockat, samlat på en och samma plats samt lättåtkomligt för chaufför. I transportpriset ingår 15 min last och lossning, bärning ingår ej.